BananaCoin (BANC)

From Mr. Bitcoin
Jump to navigation Jump to search

Backarrow.pngBack


En mere detaljert Whitepaper enn OneCoin noen gang har hatt

BananaCoin (BANC) er en helt ekte desentralisert kryptovaluta og her er whitepaperet

OneCoin er ikke en kryptovalutta og whitpaperet til Onecoin er bare toalettpapir. OneCoin har brukt over 6 år på å få på plass en kyptovaluta på en blockchain, jeg brukte i underkant av 15min på å sette opp BananaCoin. LOL!

1. Last ned den offisielle Ethereum wallet. https://github.com/ethereum/mist/releases
2. Klikk på "CONTRACTS"
3. Klikk på "WATCH CONTRACT"
  • CONTRACT ADDRESS: 0xDcc3f8CfA66225Ba470eA3492D3F41c4EC031429
  • CONTRACT NAME: BANANACOIN
  • JSON INTERFACE:

[ { "constant": true, "inputs": [], "name": "name", "outputs": [ { "name": "", "type": "string", "value": "BANANACOIN" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_spender", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "approve", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "totalSupply", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256", "value": "42000000000000000" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_from", "type": "address" }, { "name": "_to", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "transferFrom", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "decimals", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint8", "value": "8" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "burn", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "standard", "outputs": [ { "name": "", "type": "string", "value": "Token 0.1" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [ { "name": "", "type": "address" } ], "name": "balanceOf", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256", "value": "0" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_from", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "burnFrom", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "symbol", "outputs": [ { "name": "", "type": "string", "value": "BANC" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_to", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "transfer", "outputs": [], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_spender", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" }, { "name": "_extraData", "type": "bytes" } ], "name": "approveAndCall", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [ { "name": "", "type": "address" }, { "name": "", "type": "address" } ], "name": "allowance", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256", "value": "0" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "inputs": [ { "name": "initialSupply", "type": "uint256", "index": 0, "typeShort": "uint", "bits": "256", "displayName": "initial Supply", "template": "elements_input_uint", "value": "42000000000000000" }, { "name": "tokenName", "type": "string", "index": 1, "typeShort": "string", "bits": "", "displayName": "token Name", "template": "elements_input_string", "value": "BANANACOIN" }, { "name": "decimalUnits", "type": "uint8", "index": 2, "typeShort": "uint", "bits": "8", "displayName": "decimal Units", "template": "elements_input_uint", "value": "8" }, { "name": "tokenSymbol", "type": "string", "index": 3, "typeShort": "string", "bits": "", "displayName": "token Symbol", "template": "elements_input_string", "value": "BANC" } ], "payable": false, "type": "constructor" }, { "anonymous": false, "inputs": [ { "indexed": true, "name": "from", "type": "address" }, { "indexed": true, "name": "to", "type": "address" }, { "indexed": false, "name": "value", "type": "uint256" } ], "name": "Transfer", "type": "event" }, { "anonymous": false, "inputs": [ { "indexed": true, "name": "from", "type": "address" }, { "indexed": false, "name": "value", "type": "uint256" } ], "name": "Burn", "type": "event" } ]


Bb.png
Copyright 2024
Rett IT AS
Mr. Bitcoin Norway