Bank

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Back.pngLovdata.jpg
 
Status Forskrift om systemer for betalingstjenester Status Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
0% §01.Virkeområde
0% §01.Virkeområde
0% §02.Risikovurdering og etterlevelse av regelverk 0% §02.Planlegging og organisering
0% §03.Underretning om hendelser 0% §03.Risikoanalyse
0% §04.Krav til sikker ytelse av betalingstjenester 0% §04.Kvalitet
0% §05.Krav til sterk kundeautentisering 0% §05.Sikkerhet
0% §06.Betalingsfullmakttjenester 0% §06.Utvikling og anskaffelse
0% §07.Kontoinformasjonstjenester 0% §07.Systemvedlikehold
0% §08.Kontotilbyderens plikter 0% §08.Drift
0% §09.Kortbaserte betalingstransaksjoner 0% §09.Avviks- og endringshåndtering
0% §10.Tilgang til brukerens sikkerhetsinformasjon 0% §10.Krav til kontinuitet
0% §11.Ikrafttredelse 0% §11.Driftsavbrudd og katastrofeberedskap
0% §12.Utkontraktering
0% §13.Dokumentasjon
0% §14.Dispensasjon
0% §15.Ikrafttredelse

Bankens rutiner for IKT-sikkerhet (etterspurt av Finanstilsynet):

1) Rutiner og løsninger for sikring av bankens infrastruktur med systemkart/oversiktskart, inkludert rutiner for sikkerhetsoppdateringer.