Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) §04.Kvalitet

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 4.Kvalitet
Foretaket skal fastsette kvalitetsmål for de enkelte deler av IKT-virksomheten knyttet opp mot foretakets øvrige mål. Foretaket skal ha dokumenterte prosedyrer for oppfølging av fastsatte kvalitetsmål.

"Banken" bekrefter som følgene:

SLA? *Bjarne