Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) §07.Systemvedlikehold

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 7.Systemvedlikehold
Foretaket skal sikre at IKT-systemene vedlikeholdes og forvaltes på en måte som gir en stabil, planlagt og forutsigbar drift. Det skal foreligge dokumenterte prosedyrer for systemvedlikeholdet.

"Banken" bekrefter som følgene: