Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) §15.Ikrafttredelse

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2003. Samtidig oppheves forskrift av 16. desember 1992 nr. 1157 om bruk av informasjonsteknologi (IT). Kredittilsynet kan gi utsettelse med å oppfylle krav i forskriften.

"Banken" bekrefter som følgene:

"Banken" har ikke søkt Finanstilsynet om noen form for utsettelse med å oppfylle krav i forskriften.