Forskrift om systemer for betalingstjenester §04.Krav til sikker ytelse av betalingstjenester

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 4.Krav til sikker ytelse av betalingstjenester

Betalingstjenestetilbydere skal på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen etablere tiltak for å sikre nødvendig konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for tjenestene. Gjeldende nasjonale standarder og internasjonalt anerkjente standarder skal følges.

Betalingstjenestetilbyderen er ansvarlig for at tjenesten i sin helhet (ende til ende) er beskyttet gjennom logiske og fysiske sikringstiltak.

"Banken" bekrefter som følgene:

  • Har kalt inn CTO til møte Fredag 05.02.2021 for avklaring.