Forskrift om systemer for betalingstjenester §06.Betalingsfullmakttjenester

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 6.Betalingsfullmakttjenester
I forbindelse med betalingsfullmakttjenesten skal betalingsfullmektigen
a) ikke på noe tidspunkt ha rådighet over betalerens midler
b) ikke endre betalingsmottaker, beløp eller noe annet kjennetegn ved transaksjonen
c) legitimere seg overfor brukerens kontotilbyder, når de iverksetter en betaling
d) kommunisere på sikker måte med kontotilbyder, betaleren og betalingsmottakeren
e) sikre at betalingstjenestebrukerens personlige sikkerhetsinformasjon (autentiseringskjennetegn) ikke er tilgjengelig for andre enn brukeren og utstederen av den personlige sikkerhetsinformasjonen, og at sikkerhetsinformasjonen overføres gjennom sikre og effektive kanaler
f) ikke benytte, ha tilgang til eller lagre opplysninger for andre formål enn utføring av betalingsfullmakttjenesten i samsvar med betalerens uttrykkelige anmodning
g) ikke lagre sensitive betalingsopplysninger om betaleren
h) ikke be betalingstjenestebrukeren om opplysninger som ikke er nødvendige for å utføre betalingsfullmakttjenesten
i) sikre at eventuelle andre opplysninger om betalingstjenestebrukeren som er innhentet om betaleren i forbindelse med betalingstjenesten, bare gis til betalingsmottakeren og bare med betalerens uttrykkelige samtykke.

Betalingsfullmektigen skal gjøre betalingstransaksjonens referanse tilgjengelig for kontotilbyderen ved iverksetting av en betalingsordre.

"Banken" bekrefter som følgene:

  • Har kalt inn CTO til møte Fredag 05.02.2021 for avklaring.