Forskrift om systemer for betalingstjenester §07.Kontoinformasjonstjenester

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 7.Kontoinformasjonstjenester
I forbindelse med kontoinformasjonstjenesten skal opplysningsfullmektigen
a) legitimere seg overfor brukerens kontotilbyder for hver kommunikasjonsøkt
b) kommunisere på sikker måte med kontotilbyder og brukeren
c) sikre at brukerens personlige sikkerhetsinformasjon (autentiseringskjennetegn) ikke er tilgjengelig for andre enn brukeren og utstederen av den personlige sikkerhetsinformasjonen, og at sikkerhetsinformasjonen overføres gjennom sikre og effektive kanaler
d) kun ha tilgang til opplysninger fra angitte betalingskontoer og tilknyttede betalingstransaksjoner
e) ikke be om sensitive betalingsopplysninger knyttet til betalingskontoen
f) ikke bruke, ha tilgang til eller lagre opplysninger for andre formål enn for å utføre kontoinformasjonstjenesten i samsvar med brukerens anmodning.

"Banken" bekrefter som følgene:

  • Har kalt inn CTO til møte Fredag 05.02.2021 for avklaring.