Forskrift om systemer for betalingstjenester §10.Tilgang til brukerens sikkerhetsinformasjon

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 10.Tilgang til brukerens sikkerhetsinformasjon

Betalingstjenestetilbydere skal sikre at brukerens personlige sikkerhetsinformasjon til elektronisk identifikasjon og signatur ikke er tilgjengelig for andre enn brukeren og utstederen, når identifikasjonen eller signaturen gir tilgang til elektroniske tjenester fra offentlig sektor og som omfattes av regler som svarer til Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 910/2014.

"Banken" bekrefter som følgene: