Rutiner og løsninger for sikring av bankens infrastruktur med systemkart/oversiktskart, inkludert rutiner for sikkerhetsoppdateringer.

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search