Difference between revisions of "BananaCoin"

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
(Created page with "1. Last ned den offisielle Mist Ethereum wallet.<Div> 2. Klikk på Contracts<div> 3. Klikk på Watch contract<div> * CONTRACT NAME: BANANACOIN <div> * CONTRACT ADDRESS: 0xDcc3...")
 
m
 
Line 1: Line 1:
1. Last ned den offisielle Mist Ethereum wallet.<Div>
+
=En mere detaljert Whitepaper enn OneCoin noen gang har hatt=
2. Klikk på Contracts<div>
+
 
3. Klikk på Watch contract<div>
+
BananaCoin (BANC) er en helt ekte desentralisert kryptovaluta og her er whitepaperet<Div>
 +
OneCoin er ikke en kryptovalutta og whitpaperet til Onecoin er bare toalettpapir. OneCoin har brukt over 2,5 år på å få på plass en kyptovaluta på en blockchain, jeg brukte i underkant av 15min på å sette opp BananaCoin. LOL!
 +
 
 +
1. Last ned den offisielle Ethereum wallet. https://github.com/ethereum/mist/releases<Div>
 +
2. Klikk på "CONTRACTS"<div>
 +
3. Klikk på "WATCH CONTRACT"<div>
 +
* CONTRACT ADDRESS: 0xDcc3f8CfA66225Ba470eA3492D3F41c4EC031429 <div>
 
* CONTRACT NAME: BANANACOIN <div>
 
* CONTRACT NAME: BANANACOIN <div>
* CONTRACT ADDRESS: 0xDcc3f8CfA66225Ba470eA3492D3F41c4EC031429 <div>
 
 
* JSON INTERFACE:<div>  
 
* JSON INTERFACE:<div>  
 
[ { "constant": true, "inputs": [], "name": "name", "outputs": [ { "name": "", "type": "string", "value": "BANANACOIN" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_spender", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "approve", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "totalSupply", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256", "value": "42000000000000000" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_from", "type": "address" }, { "name": "_to", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "transferFrom", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "decimals", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint8", "value": "8" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "burn", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "standard", "outputs": [ { "name": "", "type": "string", "value": "Token 0.1" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [ { "name": "", "type": "address" } ], "name": "balanceOf", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256", "value": "0" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_from", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "burnFrom", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "symbol", "outputs": [ { "name": "", "type": "string", "value": "BANC" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_to", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "transfer", "outputs": [], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_spender", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" }, { "name": "_extraData", "type": "bytes" } ], "name": "approveAndCall", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [ { "name": "", "type": "address" }, { "name": "", "type": "address" } ], "name": "allowance", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256", "value": "0" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "inputs": [ { "name": "initialSupply", "type": "uint256", "index": 0, "typeShort": "uint", "bits": "256", "displayName": "initial Supply", "template": "elements_input_uint", "value": "42000000000000000" }, { "name": "tokenName", "type": "string", "index": 1, "typeShort": "string", "bits": "", "displayName": "token Name", "template": "elements_input_string", "value": "BANANACOIN" }, { "name": "decimalUnits", "type": "uint8", "index": 2, "typeShort": "uint", "bits": "8", "displayName": "decimal Units", "template": "elements_input_uint", "value": "8" }, { "name": "tokenSymbol", "type": "string", "index": 3, "typeShort": "string", "bits": "", "displayName": "token Symbol", "template": "elements_input_string", "value": "BANC" } ], "payable": false, "type": "constructor" }, { "anonymous": false, "inputs": [ { "indexed": true, "name": "from", "type": "address" }, { "indexed": true, "name": "to", "type": "address" }, { "indexed": false, "name": "value", "type": "uint256" } ], "name": "Transfer", "type": "event" }, { "anonymous": false, "inputs": [ { "indexed": true, "name": "from", "type": "address" }, { "indexed": false, "name": "value", "type": "uint256" } ], "name": "Burn", "type": "event" } ]
 
[ { "constant": true, "inputs": [], "name": "name", "outputs": [ { "name": "", "type": "string", "value": "BANANACOIN" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_spender", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "approve", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "totalSupply", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256", "value": "42000000000000000" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_from", "type": "address" }, { "name": "_to", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "transferFrom", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "decimals", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint8", "value": "8" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "burn", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "standard", "outputs": [ { "name": "", "type": "string", "value": "Token 0.1" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [ { "name": "", "type": "address" } ], "name": "balanceOf", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256", "value": "0" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_from", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "burnFrom", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "symbol", "outputs": [ { "name": "", "type": "string", "value": "BANC" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_to", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "transfer", "outputs": [], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_spender", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" }, { "name": "_extraData", "type": "bytes" } ], "name": "approveAndCall", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [ { "name": "", "type": "address" }, { "name": "", "type": "address" } ], "name": "allowance", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256", "value": "0" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "inputs": [ { "name": "initialSupply", "type": "uint256", "index": 0, "typeShort": "uint", "bits": "256", "displayName": "initial Supply", "template": "elements_input_uint", "value": "42000000000000000" }, { "name": "tokenName", "type": "string", "index": 1, "typeShort": "string", "bits": "", "displayName": "token Name", "template": "elements_input_string", "value": "BANANACOIN" }, { "name": "decimalUnits", "type": "uint8", "index": 2, "typeShort": "uint", "bits": "8", "displayName": "decimal Units", "template": "elements_input_uint", "value": "8" }, { "name": "tokenSymbol", "type": "string", "index": 3, "typeShort": "string", "bits": "", "displayName": "token Symbol", "template": "elements_input_string", "value": "BANC" } ], "payable": false, "type": "constructor" }, { "anonymous": false, "inputs": [ { "indexed": true, "name": "from", "type": "address" }, { "indexed": true, "name": "to", "type": "address" }, { "indexed": false, "name": "value", "type": "uint256" } ], "name": "Transfer", "type": "event" }, { "anonymous": false, "inputs": [ { "indexed": true, "name": "from", "type": "address" }, { "indexed": false, "name": "value", "type": "uint256" } ], "name": "Burn", "type": "event" } ]

Latest revision as of 21:02, 25 July 2017

En mere detaljert Whitepaper enn OneCoin noen gang har hatt

BananaCoin (BANC) er en helt ekte desentralisert kryptovaluta og her er whitepaperet

OneCoin er ikke en kryptovalutta og whitpaperet til Onecoin er bare toalettpapir. OneCoin har brukt over 2,5 år på å få på plass en kyptovaluta på en blockchain, jeg brukte i underkant av 15min på å sette opp BananaCoin. LOL!

1. Last ned den offisielle Ethereum wallet. https://github.com/ethereum/mist/releases
2. Klikk på "CONTRACTS"
3. Klikk på "WATCH CONTRACT"
  • CONTRACT ADDRESS: 0xDcc3f8CfA66225Ba470eA3492D3F41c4EC031429
  • CONTRACT NAME: BANANACOIN
  • JSON INTERFACE:
[ { "constant": true, "inputs": [], "name": "name", "outputs": [ { "name": "", "type": "string", "value": "BANANACOIN" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_spender", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "approve", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "totalSupply", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256", "value": "42000000000000000" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_from", "type": "address" }, { "name": "_to", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "transferFrom", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "decimals", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint8", "value": "8" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "burn", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "standard", "outputs": [ { "name": "", "type": "string", "value": "Token 0.1" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [ { "name": "", "type": "address" } ], "name": "balanceOf", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256", "value": "0" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_from", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "burnFrom", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [], "name": "symbol", "outputs": [ { "name": "", "type": "string", "value": "BANC" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_to", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" } ], "name": "transfer", "outputs": [], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": false, "inputs": [ { "name": "_spender", "type": "address" }, { "name": "_value", "type": "uint256" }, { "name": "_extraData", "type": "bytes" } ], "name": "approveAndCall", "outputs": [ { "name": "success", "type": "bool" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "constant": true, "inputs": [ { "name": "", "type": "address" }, { "name": "", "type": "address" } ], "name": "allowance", "outputs": [ { "name": "", "type": "uint256", "value": "0" } ], "payable": false, "type": "function" }, { "inputs": [ { "name": "initialSupply", "type": "uint256", "index": 0, "typeShort": "uint", "bits": "256", "displayName": "initial Supply", "template": "elements_input_uint", "value": "42000000000000000" }, { "name": "tokenName", "type": "string", "index": 1, "typeShort": "string", "bits": "", "displayName": "token Name", "template": "elements_input_string", "value": "BANANACOIN" }, { "name": "decimalUnits", "type": "uint8", "index": 2, "typeShort": "uint", "bits": "8", "displayName": "decimal Units", "template": "elements_input_uint", "value": "8" }, { "name": "tokenSymbol", "type": "string", "index": 3, "typeShort": "string", "bits": "", "displayName": "token Symbol", "template": "elements_input_string", "value": "BANC" } ], "payable": false, "type": "constructor" }, { "anonymous": false, "inputs": [ { "indexed": true, "name": "from", "type": "address" }, { "indexed": true, "name": "to", "type": "address" }, { "indexed": false, "name": "value", "type": "uint256" } ], "name": "Transfer", "type": "event" }, { "anonymous": false, "inputs": [ { "indexed": true, "name": "from", "type": "address" }, { "indexed": false, "name": "value", "type": "uint256" } ], "name": "Burn", "type": "event" } ]