Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) §06.Utvikling og anskaffelse

From Mr. Bitcoin
Revision as of 14:09, 4 February 2021 by Bjorn (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 6.Utvikling og anskaffelse
Foretaket skal ha skriftlige prosedyrer for anskaffelse, utvikling, videreutvikling og testing av IKT-systemer. IKT-systemene skal ikke settes i ordinær drift før ansvarlig har godkjent dette.

"Banken" bekrefter som følgene: