Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) §06.Utvikling og anskaffelse

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 6.Utvikling og anskaffelse
Foretaket skal ha skriftlige prosedyrer for anskaffelse, utvikling, videreutvikling og testing av IKT-systemer. IKT-systemene skal ikke settes i ordinær drift før ansvarlig har godkjent dette.

"Banken" bekrefter som følgene: