Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) §11.Driftsavbrudd og katastrofeberedskap

From Mr. Bitcoin
Revision as of 14:35, 4 February 2021 by Bjorn (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 11.Driftsavbrudd og katastrofeberedskap
Foretaket skal ha en dokumentert katastrofeplan som skal iverksettes dersom IKT-driften ikke kan opprettholdes som følge av en katastrofe. Med katastrofe menes hendelser som forårsaker driftsavbrudd slik at foretakets IKT-drift ikke kan fortsette med normalt tilgjengelige ressurser.
Katastrofeplanen skal minst omfatte
- oversikt over IKT-systemer som inngår i katastrofeplanen
- beskrivelse av katastrofeløsningen
- klare kriterier for oppstart av katastrofeløsningen
- akseptabel lengde på et driftsavbrudd før katastrofeløsningen iverksettes
- prosedyrer som inneholder de nødvendige aktiviteter for å gjenopprette IKT-driften
- oversikt over ansvarsforhold og prosedyrer ved oppstart av katastrofeløsningen
- informasjon til berørte ansatte, leverandører, kunder, offentlige myndigheter og media.
Det skal minst en gang årlig gjennomføres opplæring, øvelse og test i et omfang som gir tilstrekkelig trygghet for at katastrofeløsningen virker som forutsatt. Resultatet av testen skal dokumenteres slik at det er mulig å kontrollere.

"Banken" bekrefter som følgene: