Difference between revisions of "Forskrift om systemer for betalingstjenester §04.Krav til sikker ytelse av betalingstjenester"

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
 
Line 7: Line 7:
  
 
<h2>"Banken" bekrefter som følgene:</h2><div>
 
<h2>"Banken" bekrefter som følgene:</h2><div>
*Har kalt inn Bjarne til møte Fredag 05.02.2021 for avklaring.
+
*Har kalt inn CTO til møte Fredag 05.02.2021 for avklaring.

Latest revision as of 13:25, 5 February 2021

Backarrow.pngBack

Forskrift lyder som følgene:

§ 4.Krav til sikker ytelse av betalingstjenester

Betalingstjenestetilbydere skal på bakgrunn av risiko- og sårbarhetsvurderingen etablere tiltak for å sikre nødvendig konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet for tjenestene. Gjeldende nasjonale standarder og internasjonalt anerkjente standarder skal følges.

Betalingstjenestetilbyderen er ansvarlig for at tjenesten i sin helhet (ende til ende) er beskyttet gjennom logiske og fysiske sikringstiltak.

"Banken" bekrefter som følgene:

  • Har kalt inn CTO til møte Fredag 05.02.2021 for avklaring.