Main Page

From Mr. Bitcoin
Revision as of 10:34, 23 May 2018 by Bjorn (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


MrBTC Blockchain.info BTC Accepted here
 
EN.png English version
NO.png Norwegian version

Mr. Bitcoin Norge alt="bjorn bjercke"

Hvem er Mr. Bitcoin Norge?

Mitt navn er Bjørn Bjercke og mine venner kaller meg "Mr. Bitcoin Norge". Jeg er 41 år og jeg har 19 års erfaring med IT løsninger, hvor av 12 år innenfor Bank og Finansmarkedet. I september 2013 fikk jeg først interessen og øynene opp for Bitcoin. Mr. Bitcoin på Linkedin
 

Definisjonen av Bitcoin

By Gavin Andresen Feb. 7, 2017 and Feb. 8, 2017
“Bitcoin” is the ledger of not-previously-spent, validly signed transactions contained in the chain of blocks that begins with the genesis block that has the biggest market cap, follows the 21-million coin creation schedule, and chain with most energy expended on proof of work.
 

Hva er og hva skjer på Bitcoin Blockchain

Video fra DN
Alice vil sende Bob noen Bitcoins for en vare. Alice bestemmer hvor mye hun vil sende og også hva hun er villig å betale i transaksjonskost. Transaksjonskostnaden er som tips til transaksjons håndterer, også kalt "Minere". Jo mere Alice er villig å betale i transaksjonskostnad vil være med å bestemme hvor fort hennes transaksjon blir håndtert. Dersom Alice ikke er villig å betale noe kan transaksjonen bli kastet ut av nettet og returnert til Alice i løpet av 144 timer. For at Alices transaksjon skal bli håndtert og dukke opp som mottatt av Bob direkte, burde Alice bruke minst 0,0001 Bitcoin som tilsvarer ca. 1 kr. Bob vil ikke se at Bob har mottatt noe før en Miner er villig til å håndtere transaksjonen. Alice kan ikke bruke mere penger enn Alice har, fordi hver eneste transaksjon blir sjekket mot hvor Alice fikk sine Bitcoin fra. Si at Alice fikk sine bitcoin fra Alexander og Alexander fikk sine fra Martin og så videre bakover i systemet helt til der den spesifikke bitcoinen ble laget første gang.
 
Nye Bitcoin kan kun komme fra 1 kilder. Den kilden, eller "coinbase" som det blir kalt, er belønningen transaksjons håndtering som utføres av Minere, får for å sette nye blokker (Datasett med transaksjoner) inn i blockchain. Denne belønningen utbetales for hver blokk altså ca. vært tiende minutt og belønningen halveres ca. hvert fjerde år (Hver 210.000 blokk).
 
Transaksjonen blir kringkastet ut på nettet og ligger der til en eller flere Minere velger å ta den med i en blokk. Minere vil jo tjene litt så det velger som regel de transaksjonene med høy transaksjonskostnad først. En blokk er en sammenstilling av transaksjoner som har som mål å bli låst inn i Blockchain. Blokkene blir satt sammen av Minerene og låst med Secure Hash Algoritme eller mer spesifikt SHA256. Tenk på en hash som en kjempe stor sudoku. Alle Minerene forsøker så å løse sudokuen og første Miner som løser den og kringkaster løsningen, får en belønning pluss alle transaksjons-inntektene i den blokken. Oppgaven blir vanskeligere basert på hvor mange Minere som bidrar. Det finnes en regel i Bitcoin-softwaren som sier at oppgave skal ta i gjennomsnitt 10 minutter å løse. Altså er det slik at det låses en ny blokk til Blockchain ca. hvert tiende minutt. På samme måte som det er enkelt å se at en sudoku er riktig løst er det også veldig raskt å se at en hash er løst på rett måte. Hashen er også sammenlignbart med den siste ruten i sudokuen, blir den første ruten i neste blokk. Oppgaven er også knyttet opp mot transaksjonene i blokken. Det vil si at om en hacker for eksempel forsøker å endre en transaksjon i en tidligere blokk vil sudokuen ikke gå opp. Alle Minere vil se at her er det noen som forsøker å endre på systemet og der med ikke akseptere endringen. Bitcoins fra Alice er ikke helt sikre før det har gått 1 verifikasjon altså ca. 10 minutter. Eller for å si det på denne måten; skal Alice kjøpe en iskrem eller kaffe så går det greit å ta betalt direkte for Bob. Skal Alice kjøpe en dyr flatskjerm-tv bør Bob kanskje vente 10 minutter før Bob aksepterer transaksjonen og utleverer varen. Skal Alice kjøpe en bil eller et hus bør Bob venter i 30 minutter. Men etter en time kan Bob være trygg på at Bob har Alices penger for et hangarskip om det er det Bob selger.


En tre minutters prestasjon på kryptologien bak Bitcoin Blockchain fra Oslo Blockchain dag 2016.
 

Hva er Bitcoin?

Fra UIO og Språkrådets ordbok
Verdi m1 (fra l.ty.; samme ord som III verd)
1 det å gjelde for så eller så mye i handel, omsetning eller bytte; pris (I,1) fast eiendom stiger i v- / synke i v- / varer til en v- av flere tusen kroner
2 om penger, gjenstander, fast eiendom: v-er for flere millioner gikk tapt / statsobligasjoner og andre v-er
  • noe som vurderes høyt, gis høy rang de evige v-ene i livet / åndelige v-er / ha liten v- som bevis /musikalsk, litterær v- / en omvurdering av alle v-er
3 fag., størrelse uttrykt i et visst tall eller lignende tallv-, notev- / en størrelse som kan anta positive og negative v-er
Valuta m1 (it., av lat. valere 'være verd')
1 et lands myntsort fremmed v- / bløt, hard v- myntsort som står lavt, høyt i kurs
2 utenlandsk betalingsmiddel skaffe seg v- til en utenlandsreise
3 verdi som et verdipapir lyder på
4 motverdi, vederlag få v- for pengene
Penge m1 (norr. pen(in)gr, gjennom vestgermansk kanskje fra latinpannus 'tøystykke')
1 mynt eller seddel brukt som betalingsmiddel betale i rede p-r / få noe for en billig p- / rene ord for p-ne klar tale, sannheten / fest og moro for alle p-ne (ofte i formen penga) bare fest og moro, fra først til sist
2 kapital, formue legge seg opp p-r / gjøre gode, store p-r (på noe)

Filosofisk / Abstrakt:

Er en bil en heste-løs kjerre?
Bitcoin er en verdi som manifesterer seg til å tilby noe som tilfredsstiller noen andre. Ord som valuta og penger blir tilsvarende forklaring som å kalle en bil for en heste-løs kjerre.

Psykologisk:

Enn så lenge ser verden på Bitcoin som vi gjør på valuta eller aksjer. Verdien på Bitcoin blir spekulert mellom personers inntrykk av hva den er verdt.

Fysisk:

Bitcoin styres ikke av en person eller et selskap, men et gigant nettverk som kalles Blockchain, som er tilknyttet Internett. Alle som eier Bitcoins har sin egen digitale lommebok og blir på den måten sin egen bank. Bitcoin fungerer slik at 100.000 vis av computere, som er spredd over hele verden, er enig om en liste. På denne listen står informasjonen om hvilke digitale lommebøker, og antall Bitcoins, basert på tidligere transaksjoner. Faktisk kan du, som leser av dette, sette opp en egen computer som kan bidra til Blockchain. Bare å laste ned og kjøre dette programmet. Dette betyr at ingen enhet har styrings kontroll alene for Bitcoin, altså desentralisert. All tradisjonell valuta, som Kroner, Euro og Dollar, styres i dag av tillit til staten og bankene. I finanskrisene, i 1929 og i 2008, så vi tydelig at tillit ikke er et bra konsept når det kommer til økonomi. Bitcoin er ikke basert på tillit til en organisasjon, men en matematisk bevislig formel. Kort sagt; Bitcoin er to personer som bytter verdi med hverandre, slik vi gjorde det for 100 vis av år siden uten at verken bank, stat eller 3. part. (kredittkortselskaper) er involvert. Den digitale enheten er som cash og veldig ulikt kort, giro eller andre typer bankoverføring. Kort video her
 

Prosjektet:

Vårt prosjekt er å utvikle en større aksept for Bitcoin i det norske markedet. For at de som har Bitcoins i dag og i fremtiden skal kunne bytte til seg varer og tjenester. Vi gjør dette ved å aktivt gå ut i diskusjoner for øke forståelsen av Bitcoin, BlockChain og Ethereum. I tillegg vil jeg involvere meg flest mulig Bitcoin/Blockchain relaterte prosjekter, som denne: NorChain. Fortiden holder jeg foredrag om Blockchain for banke og andre organisasjoner for 1 btc. Ta kontakt dersom det kan være av interesse.
 

Podcast Publisert 21. des. 2015:

Two Angles to Blockchain - Episode 3. In the third episode of Digital Finance Today podcas series you will hear two differrent angles to blockchain. In this dynamic episode Saeed Hassan, Managing Partner of Grow Advisors discusses with Bjorn Bjercke "Mr. Bitcoin Norway", Co-Founder, CTO and COO of NorChain, and Alex Medana, CEO of WIP Solutions. How important blockchain really is and can it have significance beyond Bitcoin?

Blockchain technology is a public ledger of transactions and behind e.g. Bitcoin. It has been called as earth-shaking, as big innovation as a wheel and many other praising words. Many big finance institutions are keeping a close eye on the blockchain technology as well as are innovating startups that arise every day.

The Bitcoin Evolution:

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
- Mahatma Gandhi

Blockchain løser ingen problem; det bare eliminerer eksistensen av dem.


University of Nicosia

MSc in Digital Currency

Mine publiserte artikkler:

Nevnt i media:

Støtt:

Har du Bitcoins og du ønsker å kjøpe varer eller tjenester?
 
Støtt prosjektet med en donasjon for å utvikle en større aksept for Bitcoin:
 
Mr. Bitcoin wallet
1BU9HbdG7fusimHP3wGNdxVHoPa4Bm3tED

Desentralisering:

Jeg hjelper til å desentralisere Bitcoin Blockchain.
Mr. Bitcoin Norge
Spec:
2x AntMiner 3Uv2, 120 GH/s
Raspberry Pi 3 Model B
CGMINER v4.9.0 på Raspian OS
Bitcoin Core v0.14.0

Lov og Regler:

FBI

Om du tenker å gjøre noe ulovlig med bitcoin, tenk en gang til og se denne: How the US government is using blockchain.

Linker: "Thinking that it’s too late to getting involved with Bitcoin, is like thinking it is too late to get involved with the internet or getting involved with using a cellphone." - Roger Ver -
 
"Verdi er evnen til å tilfredsstille andre." - Torbjørn Bull Jenssen -
 
Mr. Bitcoin Norway
Yk
(Års tall i Base58 format)
Norges Bitcoinforening
Mere info om Bitcoin;
sjekk ut Norges Bitcoinforening
eller ring +47 95 00 01 02