Rutiner for overvåking av nettverk og nettverkstrafikk, herunder klassifisering og sikring av data inkludert epost, og hvorvidt foretaket har etablert og ajourholder "baseline" for slik trafikk i ulike deler av bankens nettverk.

From Mr. Bitcoin
Revision as of 10:29, 8 February 2021 by Bjorn (talk | contribs) (Created page with "30px|link=BankBack<div> Overvåkint er outsouset til EMPSecure")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack
Overvåkint er outsouset til EMPSecure