Rutiner for overvåking av nettverk og nettverkstrafikk, herunder klassifisering og sikring av data inkludert epost, og hvorvidt foretaket har etablert og ajourholder "baseline" for slik trafikk i ulike deler av bankens nettverk.

From Mr. Bitcoin
Jump to: navigation, search
Backarrow.pngBack
Overvåkint er outsouset til EMPSecure