Norges Krypto Teknologi

Norges Krypto Teknologi

Norges Krypto Teknologi er fremtidens norske profesjonelle ideelle bransjeorganisasjon for virksomheter som skal operere innenfor blokkjedeteknologi eller lignende teknologier, inkludert DFI, DApps, NFT, etc..
Målet med fagorganisasjonen vil være:
1. Drive frem næringspolitikk og fornuftig lovgivning til fordel for sine medlemmer.
2. Drive frem, ikke konkurransefortrinn, standarder som næringen skal forenes om såkalt god skikk.
3. Drive ut svindler og useriøse virksomheter for å skape tillit til bransjen.
4. Drive frem opplysende objektiv statistikk om bruk av krypto teknologi i Norge.
 
Spørsmål kan rettes til bjorn(a)rettit.no

Norwegian Crypto Technology

Norwegian Crypto Teknologi is the future Norwegian professional non-profit industry organization for businesses that will operate within blockchain technology or similar technologies, including DFI, DApps, NFT, etc.
The aim of the professional organization will be:
1. Promote business policy and judicious law for the benefit of its members.
2. Promote, not competitive advantage, standards that the industry must unite on so-called good practice.
3. Drive out fraudsters and rogue businesses to create confidence in the industry.
4. Promote informative objective statistics on the use of crypto technology in Norway.
 
Questions can be directed to bjorn(a)rettit.no
This page is meant as a placeholder before the organization is established